การบริการของท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานจะมีการบริการ 3 ด้านหลักๆ คือ ให้มีการบริการต่อเครื่องบิน ผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าของทางท่าอากาศยาน แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการของท่าอากาศยาน ยังรวมถึงการให้บริการบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่มีการปฎิบัติงาน หรือ ประกอบธุรกิจของในท่าอากาศยาน ตลอดจนถึงผู้ที่มารับผู้โดยสารอีกด้วย โดยท่าอากาศยานนั้นทุกแห่ง จะมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า ผู้ที่มาใช้บริการต้องได้รับความสะดวกสบาย และความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยเมื่อมาใช้ท่าอากาศยาน การบริการของท่าอากาศยานแบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทที่ 1 เรียกว่า สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการประเภทนี้นั้นเป็นความจำเป็นของท่าอากาศยานที่ต้องจัดไว้ให้ เช่น เครื่อง […]

» Read more
การบริการของท่าอากาศยาน

การบริการท่าอากาศยาน

การบริการท่าอากาศยาน จะมีการบริการ 3 ด้านหลักๆ คือ ให้มีการบริการต่อเครื่องบิน ผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าของทางท่าอากาศยาน แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการของท่าอากาศยาน ยังรวมถึงการให้บริการบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่มีการปฎิบัติงาน หรือ ประกอบธุรกิจของในท่าอากาศยาน ตลอดจนถึงผู้ที่มารับผู้โดยสารอีกด้วย โดยท่าอากาศยานนั้นทุกแห่ง จะมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า ผู้ที่มาใช้บริการต้องได้รับความสะดวกสบาย และความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยเมื่อมาใช้ท่าอากาศยาน การบริการท่าอากาศยาน แบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทที่ 1 เรียกว่า สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการประเภทนี้นั้นเป็นความจำเป็นของท่าอากาศยานที่ต้องจัดไว้ให้ […]

» Read more
เกี่ยวกับนกแอร์

เกี่ยวกับนกแอร์

เกี่ยวกับนกแอร์ บ.นกแอร์ได้เริ่มทำการบินครั้งแรกในวันที่ 23 กรกฏาคม 2547 แล้วในวันที่ 16 มกราคม 2549 เขาได้มีการเปลี่ยนชื่อ บริษัท  เป็น บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด ต่อมาในคข้างหน้าเขาได้มีการเปลี่ยนชื่อ บริษัท อีกครั้ง เป็น สานการบินนกแอร์ จำกัด มหาชน สายการบินของเขาเป็นสายการบินที่ราคาประหยัดของในประเทศไทยก็ว่าได้ สายการบินราคาประหยัดนั้น หรือ สายการบินต้นทุนต่ำหมายความว่า เป็นกลยุธ์ในการดำเนินการในด้านของธุรกิจ ด้วยการลดค่าใช้จ่ายของในสายการบินของตนเอง ตัวอย่างเช่น อาจจะไม่มีการบริการ […]

» Read more