บริการมาตรฐานการบิน ภายใน FAA บริการมาตรฐานการบิน (AFS) กำหนดมาตรฐานการบินสำหรับนักบินและการปฏิบัติงานเครื่องบินในสหรัฐอเมริกาและสำหรับนักบินชาวอเมริกันและเครื่องบินทั่วโลก

บริการมาตรฐานการบิน

บริการมาตรฐานการบิน

AFS มีสำนักงานใหญ่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และแบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ ตามหน้าที่การทำงาน (การขนส่งทางอากาศ การบำรุงรักษาเครื่องบิน

เทคโนโลยีการบิน การฝึกอบรม การรับรองและการเฝ้าระวัง แผนกสนับสนุนด้านกฎระเบียบที่ตั้งอยู่ในเมืองโอคลาโฮมา รัฐโอคลาโฮมา รัฐโอคลาโฮมา และการบินทั่วไป และฝ่ายพาณิชยกรรม) ผู้จัดการแผนกมาตรฐานการบินระดับภูมิภาค หนึ่งในสำนักงานประจำภูมิภาคทั้งเก้าแห่งของ FAA ประสานงานกิจกรรมของ AFS ภายในภูมิภาคของตน

การติดต่อระหว่าง AFS กับชุมชนการบิน/ ประชาชนทั่วไปคือสำนักงานเขตมาตรฐานการบินในท้องถิ่น (FSDO) FSDO ประมาณเก้าสิบแห่งตั้งอยู่ตามยุทธศาสตร์ทั่วสหรัฐอเมริกา แต่ละสำนักงานมีเขตอำนาจศาลเหนือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะ

FSDO แต่ละรายการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมทางอากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในขอบเขตทางภูมิศาสตร์ FSDO แต่ละรายการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองและการเฝ้าระวังของสายการบิน ผู้ดำเนินการทางอากาศ โรงเรียนการบิน/ศูนย์ฝึกอบรม

นักบิน (นักบิน ครูสอนการบิน ช่างเครื่อง และผู้ถือใบรับรองอื่นๆ) หน้าที่เพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบของ FSDO คือการตรวจสอบอุบัติเหตุและการบังคับใช้ หมายเหตุ: การสอบสวนอุบัติเหตุและการดำเนินการบังคับใช้เป็นส่วนเล็กๆ ของงานผู้ตรวจสอบภาคสนามมากกว่าการเฝ้าระวังและการรับรอง

บริการมาตรฐานการบิน

FSDO แต่ละแห่งมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน (ASI) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษ ได้แก่ การปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา และระบบการบิน General Aviation ASI เป็นนักบินที่มีคุณสมบัติสูงและมีประสบการณ์ เมื่อได้รับตำแหน่งแล้ว

ผู้ตรวจการจะต้องเสร็จสิ้นการฝึกอบรมปลูกฝังที่ FAA Academy อย่างน่าพอใจ ซึ่งรวมถึงการประเมินนักบินและเทคนิคและขั้นตอนการทดสอบนักบิน

ต่อจากนั้นผู้ตรวจจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ ในบรรดาหน้าที่อื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ FSDO มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการการทดสอบภาคปฏิบัติของ FAA

 สำหรับใบรับรองนักบินและผู้สอนการบินและการให้คะแนนที่เกี่ยวข้อง คำถามทั้งหมดเกี่ยวกับการรับรองนักบิน (และ/หรือคำขอข้อมูลหรือบริการด้านการบินอื่นๆ) ควรส่งไปที่ FSDO ที่มีเขตอำนาจศาลในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ความรู้ทั่วไป คลิก บทบาทของ Federal Aviation Administration

โดย บาคาร่าออนไลน์

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =